A

Amenorroe: Hieronder verstaat men het uitblijven van de normale menstruatie gedurende minimaal drie maanden. Deze amenorroe kan optreden voor de eetstoornis, gelijktijdig met het begin van de eetstoornis of lange tijd erna. Dit is vaak het eerste signaal. Herstel van het lichaamsgewicht betekent niet altijd een onmiddelijke terugkeer van de maandstonden. (bron: http://www.anbn.be/)

Anorexia nervosa: magerzucht.

Atopie:(Grieks ατοπία - op de verkeerde plaats) is de aanleg van een persoon om immunoglobuline (antistoffen) van het type IgE te maken specifiek gericht tegen onschuldige stoffen die in de omgeving voorkomen, zoals huisstofmijt of pollen van gras of bomen.

Adagium :Een spreekwoord; een traditionele stelregel Overgenomen van het Latijnse adagium (spreekwoord) ( bron :http://users.raketnet.nl/m.van.elburg/ ).

AWBZ : Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Aminozuren: het; o -zuren bep. organische verbinding: -zuren zijn de bouwstenen van proteïnen.

Adequaat: bn, bw geschikt voor het beoogde doel.

Absorptie: v, opslorping.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License