Behandeling van kinderen met overgewicht

Ter onderwerpsverkenning nam ik de keuze voor een artikel over de behandeling van kinderen met overgewicht , meer specifiek over het ontstaan van obesitas bij eetstoornissen zijn zeker en vast een thema die dicht bij ons vooropgesteld thema aanleunen. Het is belangrijk om dergelijke onderwerpen aan ons thema te linken. Ik heb het artikel via librisource opgezocht, maar het is afkomstig uit het tijdschrift DTH; dit is een afkorting voor ‘de directieve therapie’. Het houdt zich bezig met de ontwikkeling van directieve behandelingsstrategieën in de psychiatrie en in de psychotherapie.Zoals in de samenvatting van het artikel wordt gezegd,wordt er ingegaan op de biologische en psychologische verklaringsmodellen voor het ontstaan van obesitas bij kinderen.
In de moderne therapie is men eerder bezig met gewichtscontrole, dan gewichtsverlies; Dit is een nieuwe tendens die de laatste jaren opduikt. Ook wordt er gesproken over het belang van ouderenbegeleiding bij dergelijke therapieën.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License