Bibliografie

De verwijzingen die bij elk artikel horen kan u hieronder terug vinden.

 • Artikel: Voedselovergevoeligheid bij zuigelingen, peuters en kleuters
 1. Asero R, e.a. IgE-Mediated food allergy diagnosis: Current status and new perspectives. Mol Nutr Food Res. 2007; 51: 135-147.
 2. Brand PLP, Kneepkens CMF, Laag J van der, Rikkers-Mutsaerts ERVM, redactie. Werkboek Kinderallergologie. Amsterdam: VU University Press, 2006.
 3. Duchén K. Are human milk polyunsaturated fatty acids (PUFA) related to atopy in the mother and her child? Allergy 2001; 56: 587-592.
 4. Gerth van Wijk R, Cauwenberge PB van, Johansson SGO. Herziene terminologie voor allergie en verwante aandoeningen. Ned Tijdschr Geneesk 2002; 146: 2289-2293.
 5. Gezondheidsraad. Voedselallergie. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007a. Publicatienr. 2007/07.
 6. Gezondheidsraad. Astma, allergie en omgevingsfactoren. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007b. Publicatienr. 2007/15.
 7. Isaac Steering Committee. Worldwide variations in the prevalence of asthma symptoms: the international Study of Asthma and Allergies in Childhood. Eur Resp J 1998; 12: 315-355.
 8. Johansson SGO, e.a. A revised nomenclature for allergy, an EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force. Allergy 2001; 56: 813-824.
 9. Kankaanpää P, e.a. Dietary fatty acids and allergy. Ann Med 1999; 31: 282-287.
 10. Kneepkens CMF. Eosinofiele oesofagitis. Ned Tijdschr Allergie 2006; 6: 40-46.
 • Artikel: Eetstoornissen: Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa
 1. American Dietetic Association. ADA reports. Position of the American Dietetic Association. Nutrition intervention in the treatment of Anorexia, Boulimia Nervosa and Binge-eating Disorder. Joumal of the American Dietetic Association 1994; 94: 902-907.
 2. American Psychiatric Association. Practice guidelines fot eating disorders. Washinton: American Psychiatric Association, 1993.
 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. Washinton: APA, 1994.
 4. Bloks JA, Furth EF van, Hoek HW. Behandelingsstrategieën bij anorexia nervosa. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum,1999.
 5. Buuren S van. Afkapwaarden van de body-mass index (BMI) voor ondergewicht van Nederlandse kinderen. Ned Tijdschr Geneeskd 2004; 148 (40): 1967-1972.
 6. Dingemans AE, Panders I, Garcia-van den Berg E, e.a. Werkboek Eetbuiststoornis Cofnitieve Gedragstherapie. Leidschendam: Kenniscentrum Eetstoornissen Nederland, 2005.
 7. Hoek H, Treasure J, Katzman M, editors. Neurobiology in the treatment of eating disorders. Chichester: Wiley, 1998.
 8. Hoenderdos K, Wezel B van. Eetstoornissen, een handleiding voor diëtisten. Delft: Psychiatrisch Centrum Joris, 1997.
 9. Jansen A, Meyboom A. Behandelingsstrategieën bij boulimia nervosa. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1998.
 10. Gezondheidsraad. Werkprogramma (2006). Den Haag: Gezondheidsraad/RGO, 2005.
 11. Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding. Den Haag: gezondheidsraad, 2006.
 12. MeerumTerwogt-Reijnders C, Koster-Kaptijn l. Werkboek Anorexia- en Boulimia nervosa. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum, 2001.
 13. Trimbos-instituut. Multidisciplinaire Richtlijn Eetstoornissen 2006. Utrecht: Trimbos-instituut;2006.
 14. Prochaska J, Diclemente O, Norcross JC. In search of how people change. American Psychologists, 1992: 47:1102.
 15. Schoenmaker C, Ruiter C de Nationale Monitor Geestelijke gezondheidszorg. Utrecht: Trimbos-instituut/Bureau NMG, 2003.
 16. Vandereycken W, Noordenbos G. Handboek eetstoornissen. Utrecht de Tijdstroom, 2002.
 • Artikel: Gezondheidsvoorlichting en beïnvloeding van voedingsgedrag
 1. Bartholomew LK, Parcel GS, Kok G, Gottlieb N. Planning health promotion programs: An Intervention Mapping approach. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2006.
 2. Brug J, Lechner L, Vries H de. Psychosocial determinants of fruit and vegetable consumption. Appetite 1995; 25: 285-296.
 3. Brug J, Assema P van, Lechner L, redactie. Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum, 2007a.
 4. Brug J, Spikmans F, Aartsen C, Breedveld B, Bes R, Fereira I. Training dietitians in basic Motivational Interviewing skills results in changes in their counseling style and in lower saturated fat intakes in their patients. Journal of Nutrition Education and Behavior 2007b; 39: 8-12.
 5. Capaldi ED, editor. Why we eat, what we eat: the psychology of eating. Washington: American Psychological Association, 1996.
 6. Glanz G. Current theoretical bases for nutrition intervention and their uses. In: Coulston A, Rock C, Monsen E, editors. Nutrition in the Prevention and Treatment of Disease (pp. 83-93). San Diego: Academic Press, 2001.
 7. Glanz K, Lewis FM, Rimer B, editors. Health behavior and health education: Theory, research and practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2002.
 8. Green LW, Kreuter MW. Health program planning: An educational and ecological approach. New York: McGraw-Hill, 2005.
 9. Hollander AEM de, Hoeymans N, Melse JM, Oers JAM van, Polder JJ. Zorg voor gezondheid. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2006.
 10. Krueger RA, Casey MA. Focus groups: A practical guide for applied research. Thousands Oaks, CA: Sage, 2000.
 11. Lechner L, Brug J, Vries H de. Misconceptions of fruit and vegetable consumption: Differences between objective and subjective estimation of intake. Journal of Nutrition Education 1997; 29: 313-320.
 12. Lechner L, Kremers S, Meertens R, Vries H de. Determinanten van gedrag. In: Brug J, Assema P van, Lechner L, redactie. Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: Een planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum, 2007.
 • Artikel: Voedingsnormen
 1. Gezondheidsraad. Voedingsnormen: calcium, vitamine D, thiamine, riboflavine, niacine, pantotheenzuur en biotine. Den Haag: Gezondheidsraad, 2000.
 2. Gezondheidsraad. Voedingsnormen: energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten. Den Haag: Gezondheidsraad, 2001.
 • Artkel: Vernieuwende kabinetsvisie op gezond gedrag
 1. Spectrum: tsg jaargang 85 / 2007 nummer 8 spectrum - pagina 409 / www.tsg.bsl.nl
 2. Drs. L.J. van der Heiden, Directie Publieke Gezondheid, Ministerie VWS, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag, e-mail: ln.swvnim|nedieh.dv.jl#ln.swvnim|nedieh.dv.jl
 3. IBO. Gezond Gedrag Bevorderd. Eindrapport van de Werkgroep. IBO Preventie, Interdepartementaal Beleidsonderzoek. 2006-2007, 1, Den Haag: IBO, september 2007.
 4. Prof. Dr. W.Groot, Capaciteitsgroep Beleid, Economie en Organisatie van Zorg, Universiteit Maastricht,Postbus 616, 6200 MD Maastricht, e-mail: ln.saaminu.ZOEB|toorG.W#ln.saaminu.ZOEB|toorG.W
 5. College voor Zorgverzekeringene-mail: ln.zvc|keorbnetsamc#ln.zvc|keorbnetsamc
 6. Drs. C.G. Mastenbroek, College voor zorgverzekeringen, Postbus 320, 1110 AH Diemen, e-mail: ln.zvc|keorbnetsamc#ln.zvc|keorbnetsamc
 7. Dr. S.E. Kooiker, Sociaal en Cultureel Planbureau,Postbus 16164, 2500 BD Den Haag, e-mail: ln.pcs|rekiook.s#ln.pcs|rekiook.s
 8. Prof.dr. G.J. Kok, Capactiteitsgroep Work & Social, Psychology (UNS5), Universiteit Maastricht, Postbus 616, 6200 MD Maastricht, e-mail: ln.saaminu.ygolohcysp|kok.g#ln.saaminu.ygolohcysp|kok.g.
 9. Dr. A.J. Schuit, RIVM, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven,e-mail: ln.mvir|tiuhcS.enitnaJ#ln.mvir|tiuhcS.enitnaJ

WYDOOGHE B. Game on!: we krijgen er niet genoeg van. Brussel,2008

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License