F

Farynx: Slokdarmhoofd.

Frequentie: de; v -s 1 het herhaaldelijk weerkeren 2 getal dat aangeeft hoe vaak iets voorkomt 3 aantal trillingen per seconde.

Factorieel > Factor: de; m -toren 1 (rekenk) elk vd getallen die, vermenigvuldigd met elkaar, een bep. product (3) opleveren 2 omstandigheid die invloed op iets uitoefent.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License