G

Gastro-enteritis: buikgriep.

GGD’en : De GGD’en voeren in opdracht van hun gemeenten taken uit in de openbare gezondheidszorg voor alle inwoners van Nederland.

Geïndiceerde zorg :Met geïndiceerde zorg wordt zorg bedoeld die op voorspraak (indicatie) van het CIZ wordt verleend. Het CIZ stelt vast of u bepaalde zorg nodig hebt, voor kortere of langere tijd of voor altijd. Voor deze zorg bent u verzekerd. Voor deze zorg bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Het adres van het CIZ kunt u verkrijgen bij het serviceloket in het zorgcentrum. Daar kan men u meer over de procedure vertellen en kan men u helpen bij het indienen van een aanvraag. Vaak is het mogelijk dat de door u gevraagde zorg onmiddelijk in gang wordt gezet.

Gebreksziekten: (tekort-ziekten) Ziekten als gevolg van een tekort aan bepaalde, essentiële voedingsstoffen, waaronder eiwitten, vitaminen en mineralen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License