Gezondheidsraad

Leden

De Gezondheidsraad staat onder leiding van een voorzitter en twee vice-voorzitters. Er zijn ongeveer 200 leden, allen afkomstig uit kringen van wetenschap en gezondheidszorg. De leden worden benoemd bij Koninklijk Besluit. De Gezondheidsraad komt niet plenair bijeen, maar werkt in commissies.

Taak

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan dat als taak heeft ministers en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid. Ministers vragen de Gezondheidsraad om advies waarmee beleidsbeslissingen onderbouwd kunnen worden. Daarnaast heeft de Gezondheidsraad een signalerende functie: hij kan ook ongevraagd advies uitbrengen. Uitgangspunt is in beide gevallen het verbeteren van de volksgezondheid, of het advies nu gaat over het rendement van borstkankerscreening, onderzoek naar stamcellen, preventie van obesitas, de kwaliteit van natuur-zwemwater, hinder van nachtelijk kunstlicht voor mens en natuur, of beroepsmatige blootstelling aan dieselrook of chloortrimethylsilaan.

Gebaseerd op: Gezondheidsraad
Gevonden via google: 'gezondheidsraad'

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License