Gezondheidsvoorlichting En Beinvloeding Van Voedingsgedrag

Dit artikel is terug te vinden in het Informatorium voor voeding en ethiek (december 2007). Kort samengevat gaat het artikel hierover.
Hoe kun je door middel van voorlichting een bepaald voedingsgedrag bij een bepaalde persoon, een bepaalde groep of zelfs bij de gehele bevolking blijvend veranderen? In dit hoofdstuk wordt een planningsmodel uit de gezondheidsvoorlichting gepresenteerd dat kan worden gebruikt om deze vraag te beantwoorden. Het model bestaat uit verschillende fasen die moeten worden doorlopen teneinde effectieve voorlichting te realiseren. Het planningsmodel wordt toegelicht voor twee situaties: de ontwikkeling van grootschalige voorlichtingsinterventies en de ontwikkeling van voorlichting voor een individuele cliënt in de diëtistenpraktijk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License