Het LOGO

We hebben verschillende LOGO's bij ons in België. LOGO is ondermeer een factor die met de steun van de overheid projecten opstart onderandere omtrend gezonde voeding. Hieronder kan u enkele websites vinden van dichtsbijzijde LOGO's.

Wat is LOGO?

Om coördinatie en overleg betreffende ziekpreventie en gezondheidsbevordering te krijgen werden in 1993 door de Vlaamse Gemeenschap lokale gezondheidsnetwerken (Logo’s) opgericht in heel Vlaanderen.
Het hoofddoel is te komen tot een betere coördinatie en afstamming binnen de preventieve gezondheidszorg. De klemtoon ligt vooral op lokale acties, netwerkvorming, het op elkaar afstemmen van organisaties en wettenschappelijk gefundeerd en projectmatige werken. Naast deze opdracht zijn er ook nog specifieke opdrachten. Een ervan is voeding en beweging.
De doelstelling luidt als volgt: ‘de consumptie van vetrijke voeding, zowel bij mannen als bij vrouwen, moet op een significante wijze dalen ten voordele van vetarme en vezelrijke voeding.’
Een van de doelen hierbij is de mensen bewust maken van hun voedingsgedrag en hen aanzetten tot een verandering van hun gedrag. Een gezonde en evenwichtige voeding is nu eenmaal belangrijk bij het bevorderen van de gezondheid. In dit kader lopen al een aantal projecten en acties.

milieu_txt.jpg

Gerelateerde Projecten:

• Fitte School
• Open je mond voor gezond
• Tandvriendelijk voedingsadvies
Tutti Frutti
• Tutti frutti in bedrijven
• Uitleenkoffer mondhygiëne
• Winkeldemonstraties

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License