I

IgE-antistoffen:IgE staat voor immunoglobuline type E.

Intrinsic factor: een glycoproteïne dat door de pariëtale cellen in de maagwand wordt geproduceerd.

Immuunglobulinen: antistoffen of antilichamen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License