Innovatiecentrum Gezonde Voeding

Het Innovatiecentrum Gezonde Voeding (ICGV) zorgt voor productinnovatie bij midden- en kleinbedrijven in de agro-foodketen. Het brengt daartoe kennisinstellingen en bedrijven uit de agro-foodketen (partners) bij elkaar in zogenaamde kennisplatforms,

Veel consumenten maken zich zorgen over hun gezondheid: vooral over het risico op hart- en vaatziekten en kanker, evenals vermoeidheid, stress en overgewicht. Ze willen zich daartegen beschermen met eerlijke, gezonde voedingsproducten

Nederland gaat een mooie toekomst volop kansen tegemoet als het inspeelt op de zorg van de consument. Het moet zijn land- en tuinbouwproducten vernieuwen, differentiëren en diversifiëren in voeding zonder toevoegingen, die van nature hoge gehalten bevat van bijvoorbeeld vitamines, mineralen, anti-oxidanten of anti-carcinogenen.

Het Innovatiecentrum gezonde Voeding - ICGV zorgt daarvoor in zuid-oost-Nederland.

Om meer innovatiekracht te ontwikkelen:

  • brengt het ICGV kennisinstellingen en bedrijven uit de agro-foodketen (partners) bij elkaar in zogenaamde kennisplatforms,
  • assisteert het bij de opzet en ontwikkeling van precompetitieve programma's en projecten,
  • treedt het op als projectmanager,
  • zorgt het voor co-financiering van onderzoeksprojecten,
  • helpt het alternatieve fondsen te vinden.

Het ICGV is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de Europese Unie (EFRO) en de Provincie Limburg.

Gebaseerd op: ICGV
Gevonden op het internet via google: 'voedingsnormen'.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License