M

Metabolisme: is het geheel van biochemische reacties die in een levend organisme plaatsvinden, waarbij bepaalde stoffen worden aangemaakt (anabolisme) of afgebroken (destructie), en waarbij energie vrijkomt (katabolisme).

Mineralen: het; o -ralen delfstof ; bn uit de grond gedolven of voortgekomen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License