Nuttige Links

Informatief


Vlaams gezondheidsbeleid
Wat doet de Vlaamse Regering omtrent het gezondheidsbeleid? Je vindt het allemaal via deze bovenstaande link.


Voedingsinformatie 1
Heel wat info rond voeding.


Voedingsinformatie 2
Heel wat info rond voeding, maar ook drank, vetten, enz…


Voedingsinformatie 3
Zeker de moeite waard om eens te kijken.


Interactieve website omtrent gezonde voeding op school


Enkele belangrijke links over gezond eten en gezond zijn.
Informatie over gezondheid, ...


Leuke link met recepten en info voor en over
kinderen tussen 3 en 6 jaar en gezonde voeding.
123 AAN TAFEL!


Voor kinderen..


Kleurboek
Kleurboek over fruit die je kan uitprinten.


Appelsong
Er staat een appelliedje op… vinden we wel tof!


Websites van instanties, organisaties, verenigingen en dergelijke die zich ook bezighouden met de gezondheid.

Deze werden reeds gepresenteerd bij informatie over gezondheid,...,

maar werden hier nogmaals gepresenteerd in het geval u ze ontlopen was…


FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
fgov
Mijn voedingsplan
email: eb.vogf.htlaeh|snnp-pgvn#eb.vogf.htlaeh|snnp-pgvn


Hoge gezondheidsraad
Hoge Gezondheidsraad


Nutriënten België (Belgische Voedingsmiddelentabel)
Nubel


Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie vzw
VIG


NICE Voedingsinformatiecentrum
NICE


Gezondheid
Gezondheid


Vlaamse Beroepvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten
VBVD


Health and Food
Health and food


BLOSO
Beweging BLOSO


fruit-veg-3.gif
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License