O

Obesitas:overgewicht, zwaarlijvigheid, vetzucht, corpulentie, dikheid, en adipositas.

Osmolariteit: concentratie van osmotisch actieve stoffen in een oplossing, uitgedrukt in het aantal osmolen (of milliosmolen) per liter.

Osteoporose: skeletaandoening als gevolg van ontkalking.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License