P

Pathologie: ziekteleer.

Purgeergedrag: zelf opgewekt braken of misbruik van laxeermiddelen.

Preventie: de; v -s voorkoming: brandpreventie.

Prospectief > prospect: o, verschiet.

Parameters: de; m -s veranderlijke grootheid waarvan de constanten ve vergelijking als functies worden beschouwd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License