R

Refeedingsperiode > reefeding: syndroom dat ontstaat na het plotseling voeden van mensen die zwaar ondervoed zijn.

Regurgiteren: na het voeden mondjes voeding teruggeven.

Resorptie: mineralen en water uiteindelijk opgenomen in het bloed.

RVZ: Raad voor volksgezondheid en zorg.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License