Schouders Rollen

DOEN: na de vorige oefening voer je dezelfde beweging uit, maar dan wat sneller. Elk bewegingsonderdeel voer je uit op 1 à 2 seconden. Zo krijg he een schouderrol naar achter. Hierop kan je een aantal variaties bedenken:

  • Schouderrol met links 4 maal en rechts 4 maal
  • Schouderrol met links 4 maal en rechts 4 maal
  • Schouderrol met links 1 maal en rechts 1 maal

NUT: deze oefening is belangrijk voor het losmaken van de schouders. Bij het schrijven en dergelijke zijn deze vaak voorovergebogen, vandaar dat het nuttig is de schouders naar achter te trekken zodat de spieren zich beter kunnen ontspannen.

KENMERKEN: houdingvormend - ontspannen van schouders

TIPS & VARIANTEN:

  • We raden aan naar achter te rollen omdat we de meeste tijd al doorbrengen et onze schouders naar voor. De foute houding die ontstaat door schrijven, werken met PC, lezen, zorgt ervoor datd e borstspieren korter worden met als gevolg dat de schouders wat naar voor gaan staan en de rug bol wordt.
  • Je kan deze oefening best in zit uitvoeren. Indien je deze toch in stand uitvoert, is het belangrijk erop te letten dat de buikspieren en het bekken goed geblokkeerd zijn.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License