Schouderstretch

DOEN: Rug recht (natuurlijke houding met de krommingen). Handen achter de rug brengen en de handen in elkaar leggen. Trek de schouders naar achter en hou ze daar gedurende 20 seconden. Maak een lichtjes holle rug.

NUT: Deze oefening is belangrijk voor het losmaken van de schouders. Bij het schrijven en dergelijke zijn deze vaak voorovergebogen, vandaar dat het nuttig is de schouders naar achter te trekken zodat de spieren zich beter kunnen ontspannen.

KENMERKEN: houdingvormend - ontspannen van schouders

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License