Stefanie Vervaet

"Een vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consolenverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro. "

WYDOOGHE B.Game on.We krijgen er niet genoeg van , Robby Berloznik, Brussel, 14/01/2008
Voor de volledige tekst, klik hier

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License