T

Tailoring: Antwoorden op verschillende vragen kunnen weer tot één nieuwe filter worden samengevoegd waardoor wordt het mogelijk wordt om zeer specifieke routes binnen één vragenlijst te definiëren.

Top down en bottom - up interventies: top down en bottom - up interventies, De benadering in het eerste type project is een top-down benadering, de tweede een bottom-up benadering. Dominant in het veld van de gezondheidsbevordering is een top-down benadering, waarin steeds meer elementen van een bottom-up benadering worden geïncorporeerd. In de top-down benadering ligt de nadruk op planmatig en rationeel werken met gebruikmaking van weten¬schap¬pelijke en praktijkinzichten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License