Vernieuwende Kabinetsvisie Op Gezond Gedrag

Venieuwende Kabinetsvisie op Gezond gedrag is een artikel vanuit het tijdschrift Spectrum uit 2007 .
Dit artikel gaat over de vernieuwende kabinetsvisie op gezond gedrag . Het bespreekt 1 van de belangerijkste nota's sinds twintig jaar : "Gezond zijn , Gezond blijven" . Wat men vooral in het artikel benadrukt is de preventie van ongezond gedrag . Er worden verschillende aanpakmethodes naar voren gebracht zoals :
*Sjoerd Kooiker (SCP), één van de auteurs van ‘Een nuchtere kijk op
gezond gedrag’.
Het advies van Kooiker is: "mensen willen genieten van gezond gedrag. Verbindt gezond gedrag daarom met ontspanning en je lekker in je lijf voelen. Kijk naar de succesformule van fitness- en
wellnesscentra. "
*Gerjo Kok en Nanne de Vries (UM): gaan kritisch in op de visie, het IBO-rapport en Een nuchtere kijk opgezond gedrag. Zij bepleiten een planmatige aanpak, het vermijdenvan foutieve generalisaties over effectiviteit, en een mix van top down en bottom-up interventies

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License