Voeding Van Het Gezonde Jonge Kind 0 4

In dit artikel worden de huidige richtlijnen voor een gezonde voeding voor kinderen van 0 tot 4 jaar besproken. Uitgangspunten zijn de Nederlandse voedingsnormen en internationaal geaccepteerde normen. Centraal staat een rationele benadering van de voeding van het gezonde jonge kind. Zeker gedurende de eerste zes levensmaanden verdient borstvoeding de voorkeur boven flesvoeding. Het geven van vitaminesuppletie en de eerste bijvoeding worden toegelicht.
Naast voedselallergie worden ‘voedingsstoornissen’ (lichte problemen van het maag-darmkanaal) besproken. Er worden tabellen gegeven met de aanbevolen hoeveelheid of adequate inneming van voedingsstoffen, voedingsschema’s voor zuigelingen, peuters en kleuters en antropometrische afkappunten voor overgewicht en obesitas. Gezien de toename van het aantal kinderen dat te zwaar is, is het niet alleen van belang gezonder te eten maar ook meer te bewegen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License