Voedingsnormen

Het artikel draait rond de voedingsnormen. De mens heeft nu eenmaal behoefte aan bepaalde voedingsnormen en in dit artikel heeft de Gezondheidsraad voedingsnormen vastgelegd. Deze normen moeten ervoor zorgen dat bepaalde ziekten voorkomen kunnen worden en de kans op chronische ziekten verkleinen.

De term ‘Voedingsnormen’ is een verzamelnaam voor de volgende referentiewaarden voor energie en voedingsstoffen.
- De gemiddelde behoefte.
- De aanbevolen hoeveelheid.
- De adequate inneming.
- De aanvaardbare bovengrens van inneming.

In het artikel wordt beschreven welke voeding en voedingsstoffen de mens nodig heeft. Daaruit kan men dan de voedingsnormen gaan afleiden.
Het vaststellen van de behoefte van voedingsstoffen gebeurt op basis van verschillende onderzoeksgegevens. De zijn schaars omdat het nu eenmaal niet ethisch verantwoord is om bij mensen gebrekverschijnselen op te wekken.
Er wordt ook besproken welke factoren de voedingsnormen kunnen beïnvloeden. De verschillen in voedingsnormen tussen landen zijn vaak terug te voeren op verschillen in uitgangspunten en definities. Het is ook mogelijk dat tussen landen verschillen in behoefte kunnen ontstaan. Die kunnen samenhangen met het voedingspatroon, persoonskarakteristieken en verschillen in leeftijd en omgevingsfactoren.
Als laatste wordt de toepassing van de voedingsnormen besproken. Deze worden voor verschillende doeleinden gebruikt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License