Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan

De voedings gewoonten van Belgen

In de loop van 2004 werd een peiling uitgevoerd naar de voedselconsumptie van de Belgische bevolking. De enquête kwam er op vraag van de federale overheid en werd uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Het doel was te achterhalen hoeveel en wat de Belgen zoal eten.

Enkele van de belangrijkste resultaten op een rijtje.

Overgewicht is een algemeen probleem in ons land. Maar liefst één op drie Belgen heeft er last van en één op tien mensen kampt bij ons zelfs met zwaarlijvigheid (obesitas). Hoe ouder men wordt, des te groter de gewichtsproblemen. De situatie bij de jongeren is niet veel rooskleuriger. Onderzoek toont aan dat bijna 5% van de 19 tot 21-jarigen zwaarlijvig is.

Een eerste stap om overgewicht te bestrijden, is voldoende te bewegen. Op dat vlak scoren de jongeren dan weer beter, maar het is weinig hoopgevend dat de fysieke activiteit afneemt naarmate men ouder wordt. Dit zorgt ervoor dat bijna 40 % van de Belgen weinig tot niet beweegt en dat slechts een derde van de bevolking voldoende beweegt. Hier valt wel het verschil op tussen beide geslachten. Vrouwen zijn gemiddeld minder actief, een evolutie die zich reeds op jonge leeftijd manifesteert.

Ook met de eetgewoontes van de Belgen gaat het niet de goede kant uit. Niet alleen wat we eten, maar ook hoe en wanneer we dat doen, laat te wensen over. Zo wordt de belangrijkste maaltijd van de dag, het ontbijt, door een grote groep mensen overgeslagen. Zo neemt slechts drie vierden van de jongeren regelmatig een ontbijt.

Een laatste struikelblok is de samenstelling van onze maaltijden. Iets minder dan de helft van de bevolking eet dagelijks groenten. We kiezen iets vaker voor een stuk fruit maar eigenlijk nog steeds onvoldoende. Slechts 1 op 3 jongeren eet bijvoorbeeld dagelijks een stuk fruit. Het zal u bovendien niet echt verbazen dat we naast het tekort aan fruit en groenten te veel … vetten eten. 90% van de bevolking neemt dagelijks teveel vetten tot zich.

Gezonde voeding

Goed eten is zowel een genoegen als … een noodzaak. De wijze waarop we eten en bewegen is een doorslaggevende factor voor onze gezondheid en ons welzijn. In tegenstelling tot de elementen die we niet zelf in de hand hebben (zoals ons genetisch profiel), kunnen we onze voedingsgewoonten wel aanpassen om zo voluit van het leven te genieten.

Het aanbod aan informatie over gezonde voeding is overweldigend en kan zelfs tot verwarring leiden. Deze gids is bedoeld om voor de hele bevolking betrouwbare en duidelijke tips te formuleren over gezonde eetgewoontes en fysieke activiteit. Deze gids is een onderdeel van de acties die kaderen in het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan (NVGP) met als doel de gezondheid van de Belgische bevolking te verbeteren.

Klik hier voor meer info; Mijn voedingsplan

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License