Voedselovergevoeligheid Bij Zuigelingen Peuters En Kleuters

Voedselovergevoeligheid is een complexe aandoening waarbij de diƫtist niet alleen in de behandeling, maar ook in de diagnostiek een belangrijke rol speelt. Dit hoofdstuk biedt achtergrondinformatie over de prevalentie, etiologie, pathologie en klinische verschijnselen van voedselovergevoeligheid bij zuigelingen, peuters en kleuters. Verder wordt ingegaan op de diagnostiek en behandeling bij jonge kinderen met (vermeende) voedselovergevoeligheid.Voor de beschrijving van de diagnostiek en beh andeling van voedselovergevoeligheid bij zuigelingen is de Landelijke standaard voedselallergie bij zuigelingen (Kneepkens e.a., 2005) als leidraad gebruikt. De meer complexe problemen op dit gebied (zoals die in de tweede en derde lijn worden gezien) komen ook uitgebreid aan de orde. Voor de peuter- en kleuterleeftijd worden specifieke adviezen gegeven, waarbij niet alleen aandacht is voor de voeding maar ook voor de normale ontwikkeling.
Vaak schrijven ouders ten onrechte allerlei klachten toe aan voedselovergevoeligheid. Het voorkomen van overdiagnostiek, en als gevolg daarvan onnodige eliminatie, is daarom een belangrijk aandachtspunt in dit hoofdstuk. Onnodige eliminatie kan de emotionele en fysieke groei belemmeren.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License