VZW Jongerenanimatie

Jeugddienst

Jeugddienst Zwevegem
Otegemstraat 236, 8550 Zwevegem
Tel. 056-76 59 80, Fax. 056-76 59 81
E-mail: eb.megevewz|tsneiddguej#eb.megevewz|tsneiddguej
www.zwevegem.be/jeugd

Diensthoofd: Veerle Mondy

Open: Openingsuren gemeentediensten

Wie zijn ze?
De jeugddienst geeft informatie en is actief rond speelpleinen, speelpleinwerking, grabbelpas,
roefel en jongereninformatiepunt.

Op de jeugddienst is ook het feestloket en het secretariaat van de jeugdraad, de gemeentelijke vzw's
Jeugdinfrastructuur, 'De Brug' en Jongerenanimatie gehuisvest.

Vraag de folders 'Jeugdig in Zwevegem' en 'Fuifwijzer'.

Waarvoor kan je hier terecht?

 • feestloket
 • fuifwijzer
 • gouden kobbejager
 • grabbelpas
 • jeugdcaf√© De Harp
 • jeugdcentrum De Brug
 • jeugdverenigingen
 • Jip (JongerenInformatiePunt)
 • lokalenverhuur
 • multimedialokaal
 • roefel
 • secretariaat jeugdraad
 • speelpleinwerking
 • speelterreinen
 • toelagen jeugdorganisatie
 • toelagen kadervorming
 • toelagen kampen
 • toelagen organisatie culturele jongerenanimatie en nieuwe jeugdinitiatieven
 • uitleendienst
 • vzw jeugdcentrum De Brug
 • vzw jeugdinfrastructuur
 • vzw jongerenanimatie
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License